Vi følger legeforeningens takster. Disse oppdateres 1.juli hvert år.

Se dokumentet under;
E-resepter er gratis

E-konsultasjon koster som en vanlig konsultasjon

Tillegg for forbruksmateriell kan forekomme ved enkelte konsultasjoner. se forøvrig prisliste ved resepsjon.