Vi følger legeforeningens takster. Disse oppdateres 1.juli hvert år.

Se dokumentet under;
E-resepter er gratis

E-konsultasjon koster som en vanlig konsultasjon

Barn under 16 år betaler ikke egenandel, men tillegg for legeerklæring må betales.

Tillegg for forbruksmateriell kan forekomme ved enkelte konsultasjoner og dekkes ikke av frikort.

     - se forøvrig prisliste ved resepsjon.

Covid-19 - pasienter betaler vanlig egenandel (nov -23)