11.04.2023 - VIKTIG beskjed ! 

Pga et uventet dødsfall var kontoret stengt idag. Vi vil takke alle pasientene våre for forståelsen og vil videre informere om at vi i uke 15 og 16 vil ha noe redusert bemanning.


Det vil IKKE være mulig å ta blodprøver hos oss de nærmeste ukene.  Ber også om at det kun bestilles avtaler for svært alvorlige medisinske grunner. Kontroller bør avtales å bli satt opp i uke 17 eller senere...

 

Telefonen vil bli besvart, men det bør forventes LANG telefon kø - VENNLIGST BRUK HELSENORGE.no for alle henvendelser. TRYKK HER.


mvh

Vålerenga Helsesenter AS

Aktuelt

For livstruende sykdom ring legevakten på 116117 / kontakt 113 !

Viktig beskjed !

Vi opplever dessverre mye telefonkø mellom kl 08-10. Pasientene bees derfor om å kun ringe i denne tidsperioden hvis det er behov for time samme dag. For alle andre henvendelser, ring oss etter kl 10. Vi foretrekker at dere helst kontakter oss via "våre tjenester" fanen / Helsenorge.no. Det bidrar med at telefonkøen blir kortere for alle.


Takk!

Sykmelding

Sykemelding krever legetime:

Det er klare regler for om legen kan sykmelde. Vurderingen MÅ bygges på en personlig undersøkelse.

Les mer:

Vedr. sykemelding

Vedr. Sykemelding: 


–Sykemelding krever legetime:

Det er klare regler for om legen kan sykmelde eller ei. Vurderingen bygges på en personlig undersøkelse. Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet. Hvis sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ. Les mer om ulike former for sykemelding på nav.no.


–Tilbakedatering av sykmelding:

Legen kan som hovedregel ikke tilbakedatere sykmelding.

Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller, men da må legen undersøke deg senest et par dager etter at du har fått sykmelding. Du må ta kontakt med legekontoret for akutt time første fraværsdag. Hvis det ikke er ledig time kan du be om at henvendelsesdato blir notert.

To vilkår må være oppfylt for å få tilbakedatert sykmelding:

  • Man har vært forhindret fra å få kontakt med lege, f.eks:
    • et par dagers ventetid
    • legestreik
    • psykiatriske pasienter som på grunn av manglende sykdomsinnsikt har unnlatt å søke lege
  • Det må kunne godtgjøres at du har vært arbeidsufør fra en tidligere dato.

Les mer:Tilbakedatere sykmelding – Helsedirektoratet