HELSENORGE.no

Vi foretrekker at du bruker Helsenorge.no for å bestille timer/resepter og alel generelle henvendelser. Du kan bruke fanen  "våre tjenester" og klikke på knappene som videre henviser deg til Helsenorge.no. Vi vil minne om at det kan inntil 5 virkedager før henvendelser på helsenorge besvares.


Legeerklæringer og attester

Du må komme til en fysisk time for legeerklæringer og attester med mindre annet er avtalt direkte med legen. Det oppfordres sterkt til at man bestiller time hos legen i god tid dersom man har en frist for innsending av erklæringer og attester, f.eks i forhold til NAV.


Prøvesvar

Alle former for prøvesvar, blodprøver, røntgen, etc. blir vurdert av legen. Sekretærne kan ikek utgi infromasjon om dette. Legen kontakter deg hvis det kreves videre oppfølging. Ved unormale prøvesvar vil legen ta kontakt om dette pr. telefon eller brev, eller tar det opp ved neste konsultasjon.
Prøver kan forventes besvart innen 2 uker. Hvis du ikke hører noe, er det normale prøvesvar. Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.


Avbestilling av timer

Ved endring av timeavtale eller avbestilling må du ringe vårt sentralbord. Dette må skje på en virkedag innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet. Timer som avbestilles i helg/helligdag vil bli belastet. Ved ikke møtt vil det belastes et gebyr, frikort/barn gjelder da ikke.