Priser

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene, jmf. normaltariffen for fastleger. Gjelder fra per 01.01.2021

Barn under 16 år er gratis.

Gravide går også gratis ved svangerskapsrelaterte tilstander (hvis andre ting gjelder normale takster).

Konsultasjon/testing mtp enkelte smittsomme sykdommer som f.eks. klamydia er gratis (hvis andre ting gjelder normale takster).

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Ved avbestilt time under 24 timer før planlagt time faktureres det konsultasjonstakst.

Se listen lenger ned for oversikt over alle priser. Hentet fra Helsenorge.no (Egenandeler 2021)

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 160 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 212 kr
 • E-konsultasjon / video konsultasjon – 160 kr (uten gebyr- betales via sms lenke neste dag)
 • Tillegg for taking/innsending av blodprøver 59 kr
 • Enkel pasientkontakt som resulterer i henvisning eller sykemelding uten konsultasjon 66 kr

Attester

Enkelte attester som er utenom avtaleverket følger egne priser på samtlige legekontor (listet noen av de vanlig under). Du betaler ingenting ekstra for f.eks. sykemeldinger, legeerklæringer til NAV ifm. AAP/uføretrygd eller henvisninger o.l.

 • Førerkortattest (NA-0202) 550 kr
 • Tilleggsattest for de med diabetes til førerkortattest (NA-0202b) 270 kr
 • Offshoreattest 1400 kr (kombinert offshore- + sjømannsattest 2500 kr)
 • Sjømannsattest 1700 kr (kombinert offshore- + sjømannsattest 2500 kr)
 • Kortere legeattester (ved tillegg til annen konsultasjon) 120 kr
 • Kortere legeattester uten konsultasjon 200 kr
 • Andre tidskrevende attester (over 15min) 400 kr

Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell/utstyr ved bestemte prosedyrer

 

Dersom en legekonsultasjon eller laboratorietjeneste ikke blir betalt samme dag over betalingsterminal eller evt. kontakt,  vil fordringen vil bli videresendt til Convene som foretar den videre innkrevingen.  Fakturaen vil da bli belastet med kr. 59.- i gebyr. Deretter øker salærene.

Hentet fra Helsenorge.no (Egenandeler 2021)

Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon/E-konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner

Egenandel for sesonginfluensavaksinering (gjelder kun pasienter i risikogruppene)

Alle andre – etter 1.1.2021

50 kroner

200 kroner

Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner

Takst for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og/eller ambulansepersonell

Tillegg for spesialist i allmennmedisin

218 kroner

 

52 kroner

Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner