Priser

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene, jmf. normaltariffen for fastleger. Gjelder fra per 01.07.18

Barn under 16 år er gratis.

Gravide går også gratis ved svangerskapsrelaterte tilstander (hvis andre ting gjelder normale takster).

Konsultasjon/testing mtp enkelte smittsomme sykdommer som f.eks. klamydia er gratis (hvis andre ting gjelder normale takster).

Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010. Ved avbestilt time under 24 timer før planlagt time faktureres det konsultasjonstakst.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Tillegg for taking/innsending av blodprøver 56 kr
 • Enkel pasientkontakt som resulterer i henvisning eller sykemelding uten konsultasjon 66 kr

Attester

Enkelte attester som er utenom avtaleverket følger egne priser på samtlige legekontor (listet noen av de vanlig under). Du betaler ingenting ekstra for f.eks. sykemeldinger, legeerklæringer til NAV ifm. AAP/uføretrygd eller henvisninger o.l.

 • Førerkortattest (NA-0202) 550 kr
 • Tilleggsattest for de med diabetes til førerkortattest (NA-0202b) 270 kr
 • Offshoreattest 1400 kr (kombinert offshore- + sjømannsattest 2500 kr)
 • Sjømannsattest 1700 kr (kombinert offshore- + sjømannsattest 2500 kr)
 • Kortere legeattester (ved tillegg til annen konsultasjon) 120 kr
 • Kortere legeattester uten konsultasjon 200 kr
 • Andre tidskrevende attester (over 15min) 400 kr

Omfattes ikke av frikortordningen.
Du må betale for dette selv om du har frikort

Tillegg for materiell/utstyr ved bestemte prosedyrer

 

Dersom en legekonsultasjon eller laboratorietjeneste ikke blir betalt samme dag over betalingsterminal eller evt. kontakt,  vil fordringen vil bli videresendt til ODIN KAPITAL som foretar den videre innkrevingen.  Fakturaen vil da bli belastet med kr. 59.- i gebyr. Deretter øker salærene.