Konsultasjon

Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Vi har mulighet til å tilby VIDEO – konsultasjoner eller E-konsultasjoner over Helsenorge.no

Ved timebestilling kan du si ifra om at du ønsker VIDEO eller telefon samtale. Er du satt opp til en video samtale vil du før timen motta en sms fra CONFRERE. Du følger enkelt lenken via smart telefonen din og legen vil da prøve å ringe til omtrent samme tid som er satt opp.