Covid-19 vaksine -Mars 2021

Kjære pasient,

Vi starter nå i gang med covid19 vaksinering. Har du fått time må du lese her ;

Les dette NØYE før du kommer til vaksinasjon.

 1. Du har fått time til vaksinering med MODERNA vaksine. Det er ikke mulig å endre type vaksine du blir tilbudt.
 2. Tilsendt time kan ikke endres, bare avbestilles. Avbestilling gjør du direkte på helsenorge.no under valget Timeavtaler (eller ved å ringe 2268 2055).
 3. Ønsker du fortsatt vaksine etter avbestilling må du sende oss en beskjed om dette via valget “Kontakt legekontoret” på helsenorge.no eller ringe oss på tel 2268 2055.  Du vil da kunne få tildelt ny time ETTER at alle andre er vaksinert i din gruppe. Oppgi hvilken dag du opprinnelig hadde time.
 4. Du vil bli tildelt time til 2. dose når du møter til 1. dose. Denne skal settes ca 10 uker etter den 1. dosen.
 5. Sett deg godt inn i “Egenerklæring” og “Sjekkliste” litt lenger ned på siden før du kommer til oss. Skriv den ut og bring den med til timen din der den blir gjennomgått med deg før vaksineringen gjennomføres. Ta med din egen kulepenn.
 6. Møt presis til timen. Du må møte alene med mindre du har særlig behov for følge.
 7. Du må benytte munnbind i våre lokaler.
 8. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter. Buker du Marevan eller andre “blodfortynnende” medisiner må du vente i 30 minutter. Bruker du kun acetylsalicyl er det ingen ektra ventetid.
 9. Kle deg lett slik at tilgang til å sette vaksinen øverst på overarmen ikke trenger omfattende avkledning. For begge kjønn bør innerste plagg ha korte ermer. 
 10. Du kan laste ned eget vaksinebevis fra helsenorge.no under valget “Vaksiner” umiddelbart etterpå. Den kan skrives ut på norsk/engelsk.
 11. Vaksineringen er gratis.
 12. Du har ikke rett til pasienttransport til vaksineringen.

Diverse orienteringer: 

 • Orientering til befolkningen om vaksineprogrammet fra FHI finner du her. Her finner du også orienteringer på andre språk.
 • Orientering om vaksinen fra Moderna finner du her
 • Mulige bivirkinger av vaksinen finner du her.

_______________________

1 ) Egenerklaeringskjema (bokmål)

2 ) Sjekkliste (bokmål)

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

21.01.2021.

Det er fortsatt ikke avklart når fastlegene kan begynne å sette covid19 vaksinen. Men følg med på Oslo kommune sine nettsider for mer informasjon rundt dette – Koronavaksine . Du vil bli kontaktet når det er din tur i forhold til de nasjonale retningslinjene.

Du kan se prioriteringslisten på FHI.no – Prioriteringsliste

Er du ny hos oss - vennligst be din forrige fastlege om å elektronisk overføre journal til oss. (journalen blir ikek overført automatisk dessverre). Når dette er gjort er det fint om du bestiller en kontroll-/videotime slik at vi kan registrere dine diagnoser (svært viktig om du er i prioriteringslisten-se over).

Vi har fortsatt en god del influensa vaksiner tilgjengelig – Oppfordrer derfor risikogruppene til å benytte seg av tilbudet. Men også vanlig publikum kan benytte seg av tilbudet mot egenandel på 200 kr. Send forespørsel på helsenorge.no og be om en time evt ved lab.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Mvh,

Vålerenga Helsesenter AS

En sommerlig påminnelse om smittevernregler – din innsats gjør en forskjell! - Porsanger kommune