Covid-19 – Oppdatering rundt vaksine

Kjære pasient,

Det er fortsatt ikke avklart når fastlegene kan begynne å sette covid19 vaksinen. Men følg med på Oslo kommune sine nettsider for mer informasjon rundt dette – Koronavaksine . Du vil bli kontaktet når det er din tur i forhold til de nasjonale retningslinjene.

Du kan se prioriteringslisten på FHI.no – Prioriteringsliste

Er du ny hos oss - vennligst be din forrige fastlege om å elektronisk overføre journal til oss. (journalen blir ikek overført automatisk dessverre). Når dette er gjort er det fint om du bestiller en kontroll-/videotime slik at vi kan registrere dine diagnoser (svært viktig om du er i prioriteringslisten-se over).

Vi har fortsatt en god del influensa vaksiner tilgjengelig – Oppfordrer derfor risikogruppene til å benytte seg av tilbudet. Men også vanlig publikum kan benytte seg av tilbudet mot egenandel på 200 kr. Send forespørsel på helsenorge.no og be om en time evt ved lab.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Mvh,

Vålerenga Helsesenter AS

En sommerlig påminnelse om smittevernregler – din innsats gjør en forskjell! - Porsanger kommune