Leger

Leger

Dr. Amir Yosef Madadi

Amir Yosef Madadi er født i Iran, flyttet til Sverige etter videregående skole og studerte medisin ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Han flyttet til Norge i 2000, og han ble spesialist i allmennmedisin her. Amir har lang erfaring som helsestasjonslege. Nå jobber han 5 dager i uka på Vålerenga helsesenter. Han er spesielt interessert i utredning, behandling og kontroll av astma, diabetes, kar og hjertesykdommer, høyt blodtrykk og små operasjoner. Han er forsiktig med forskrivning av medikamenter som fremkaller avhengighet.

Amir utfører omskjæring av gutter og menn på grunnlag av medisinske eller rituelle årsaker.

Dr. Madadi har for tiden vikar 50%

Dr. Dag Otto Kleppe

Oppvokst på Nesodden, studert medisin ved Universitet i Oslo, ferdig med studium høsten 2010. Jobbet i turnus ved Ringerike Sykehus og allmennpraksis i Gol. Deretter jobbet jeg ett år som vernepliktig lege i militæret og ett år på Haukeland universitetssykehus som lege i spesialisering i nevrolog. Gikk over i allmennpraksis og jobbet som fastlegevikar ved Førde helsesenter før jeg begynte som fastlege ved Vålerenga helsesenter fra august 2014.

Ved siden av fastlegestillingen ved Vålerenga helsesenter jobber jeg fast en dag i uka (tirsdag) i skolehelsetjenesten, og jeg har også jobbet noe som fengselslege i Oslo fengsel, samt jeg innimellom er stedfortreder for bydelsoverlege Irene Teslo. Har bred interesse for samtlige fagfelt innenfor allmennmedisin, og som min kollega, utøver jeg forsiktighet med forskrivning av medikamenter som fremkaller avhengighet.

Han er forsiktig med forskrivning av medikamenter som fremkaller avhengighet.

Dr. Sana Saeed – NY lege

F.o.m. 01.02.2021 tar Dr Sana over pasientene til Dr. Hansson.

Dr. Iram Tassadiq

Dr. Iram Tassadiq er oppvokst i Oslo. Hun studerte medisin ved Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) og ble uteksaminert i 2010. Hatt turnus ved sykehuset Østfold. Hun har stor interesse for allmennmedisin, og har erfaring fra flere fastlegekontorer. Egen hjemmel siden 2014. Hun har offentlig oppgaver en dag i uken. På enten en mandag eller torsdag. HUn jobber da ved helsestasjon for barn alder 0-5 år på mandag/torsdag ved Grønland Helsestasjon på denne dagen.

Snakker engelsk, urdu, punjabi og norsk flytende.

Dr. Tassadiq har for tiden 50 % vikar

Dr. Juned Mahmood- I permisjon fra 01.10.2021-01.10.2022

Juned Mahmood er oppvokst i Bjerke bydel i Oslo. Han utdannet seg til lege ved Det medisinske fakultetet ved Lublin i Polen. Han hadde turnus i Tønsberg og ble autorisert i 2016. Han har bred erfaring fra fastlegekontor og er godt i gang med spesialisering innen allmennmedisin. I tillegg har Juned erfaring fra urologi,  karkirurgi, rusmedisin, helsestasjon, legevaktsarbeid, fengselslege og sykehjemslege.

Juned er spesielt opptatt av å hjelpe pasienter med vektreduksjon og trening som kan gi bedre livskvalitet. Han interesser seg for å hjelpe pasienter med nedtrapping av vanedannende medikamenter og alkohol. Han er forsiktig med forskrivning av vanedannende medikamenter.

Juned snakker engelsk, urdu, punjabi og norsk flytende samt brukbar polsk.